1398/05/30 09:45
عيادت استاندار مركزي از بيماران در روز عيد سعيد غدير
سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی در روز عید سعید غدیر خم با حضور در بیمارستان ولیعصر (عج) اراک ضمن بازدید از بخشهای مختلف این بیمارستان، از بیماران عیادت نمود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved