1398/05/23 16:04
بازديد استاندار مركزي
از يك واحد توليدي در شهرك صنعتي نوبران ساوه
سید علی آقازاده استاندار مرکزی از شرکت ماسترفوده تولید کننده انواع آدامس در شهرک صنعتی نوبران ساوه بازدید نمود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved