1398/05/22 21:57
با حضور وزير ارتباطات
۴ پروژه توسعه ارتباطات در استان مركزي به بهره برداري رسيد
در سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان مرکزی 4 پروژه با اعتبار 172 میلیارد تومان در زمینه توسعه ارتباطات شهری و برخی مناطق روستایی، خدمات پهن باند و اتصال به شبکه ملی اطلاعات رونمایی شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved