1398/05/22 19:30
حضور وزير ارتباطات و استاندار مركزي در آرامگاه دكتر حسابي و اداي احترام به مقام علمي اين دانشمند بزرگ
آذری جهرمی وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات کشور در سفر به شهرستان تفرش به اتفاق سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی و نماینده مردم تفرش،آشتیان وفراهان درمجلس شورای اسلامی باحضور در آرامگاه پروفسور دکترمحمودحسابی پدرفیزیک ایران با نثارفاتحه به مقام شامخ علمی این دانشمند بزرگ ایران اسلامی ادای احترام نمودند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved