1398/05/22 18:29
اداي احترام وزير ارتباطات و استاندار مركزي به مقام شهدا
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استاندار مرکزی ونماینده مردم شهرستانهای تفرش آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با حضور در گلزار مطهر شهدای گمنام تفرش به مقام شامخ شهدا ادای احترام نمودند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved