1398/05/22 14:53
استاندار مركزي:
سياست دولت تدبير و اميد بر توسعه زيرساخت هاي مخابراتي و اينترنتي در روستاها است.
استاندار مرکزی گفت : سیاست دولت تدبیر و امید بر توسعه زیرساخت های مخابراتی و اینترنتی در روستاها است و توسعه اینترنت و شبکه ملی اطلاعات در روستاها به خصوص در شهرستان مهاجرپذیر ساوه عاملی برای مهاجرت معکوس است.

سید علی آقازاده روز سه شنبه در سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان مرکزی گفت:سیاست دولت تدبیر و امید  بر توسعه زیرساخت های مخابراتی و اینترنتی در روستاها  است و توسعه اینترنت و شبکه ملی اطلاعات در روستاها به خصوص در شهرستان مهاجرپذیر ساوه عاملی برای مهاجرت معکوس است.

وی بیان کرد: امید است با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این استان  تحول و توسعه زیرساختی در بخش آ.تی رخ دهد و حوزه شهری، صنعت و بخش های روستایی و کشاوری متناسب با کارویژه ها و جایگاه خود از مزایای مخابراتی و زیرساخت های فناوری بهره ببرند.

استاندار مرکزی گفت: صنایع مستقر در شهر صنعتی کاوه، بخش نوبران، شهرک صنعتی مامونیه و برخی نقاط دیگر شهرستانهای ساوه و زرندیه نیازمند توسعه زیرساخت ها به ویژه در زمینه فیبر نوری است.
استاندار مرکزی گفت: سیاست دولت استقرار امکانات در روستاها با هدف مهاجرت معکوس است و در این زمینه توسعه اینترنت، تلفن ثابت و تقویت پوشش تلفن های همراه در مناطق روستایی ضرورت دارد.
 آقازاده از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست که نسبت به تقویت پوشش آنتن دهی اپراتورهای تلفن همراه در جاده های حوزه های استحفاظی استان مرکزی مساعدت کند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved