1398/05/17 15:28
چهار انتصاب جديد در استانداري مركزي
استاندار مرکزی طی احکام جداگانه ای سید احمد سجادی را بعنوان مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، عطیه صالحی را بعنوان مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، غلامرضا فتح آبادی را بعنوان مشاور استاندار در امور اجتماعی و فرهنگی و صدیقه سلیمانی را بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان فراهان منصوب کرد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved