1398/03/18 18:19
استاندار تاكيد كرد:
نقش مهم اداره كل بازرسي در تحقق رونق توليد و سرمايه گذاري
سید علی آقازاده استاندار مرکزی در دیدار با مدیر کل بازرسی استان مرکزی، گفت: اداره کل بازرسی در جهت تحقق رونق تولید و سرمایه گذاری نقش مهم و برجسته ای دارد.

استاندار مرکزی اظهار کرد: اداره کل بازرسی ضمن نظارت صحیح و در نتیجه ارتقاء سلامت نظام اداری و افزایش شفافیت در اقدامات و فعالیت‌های دستگاه ها در پیگیری امور و رفع موانع سرمایه گذاری نیز نقش مهمی دارد.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالای ایرانی موجب رونق اشتغال، اقتصاد و همچنین حفظ استقلال اقتصادی کشور می‌شود، بیان کرد: اداره کل بازرسی می تواند در چارچوب قانون با راهنمایی و کمک به مدیران، یاریگر آنان در جهت حرکت در مسیر رونق تولید و جذب سرمایه گذار باشد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved