1398/02/24 08:44
با حضور معاون وزير راه و شهرسازي:
مسائل و مشكلات حوزه راه و شهرسازي استان بررسي شد
با حضور سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی و نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشستی مسائل و مشکلات حوزه راه و شهرسازی استان بررسی شد.

تهاتر زمین با شهرداری جهت تعریض خیابان امام خمینی(ره) دلیجان، واگذاری زمین مورد تملک دانشگاه اراک جهت توسعه دانشگاه، اختصاص زمین جهت ساخت مسکن محرومین از موارد مطرح شده در این نشست بود.
 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved