1398/02/09 14:20
با حكم استاندار ؛
سرپرست بخشداري مركزي شهرستان تفرش منصوب شد
آقازاده استاندار مرکزی با صدور حکمی حسین منصوری زاده را به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان تفرش منصوب کرد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved