1397/11/13 16:54
46 طرح اقتصادي و عمراني در محلات به بهره برداري رسيد
با حضور آقازاده استاندار مرکزی 46 طرح اقتصادی و عمرانی همزمان با دومین روز از دهه فجر انقلاب بطور همزمان بهره برداری شد.

 34 مورد از این طرح ها عمرانی و 12 طرح اقتصادی است و به منظور تکمیل و راه اندازی آن ها در مجموع 327 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است. 

2 واحد صنعتی فرآوری سنگ، سه واحد اقامتگاه بوم گردی، چهار واحد گلخانه ای، واحد تولید کنند آکواریوم و مجتمع فرهنگی از جمله طرح های اقتصادی در محلات بود که با حضور استاندار مرکزی مورد بهره برداری قرار گرفت. 

آسفالت معابر، بهسازی روستایی، کانال بتنی آبرسانی، آبرسانی روستایی، پایگاه امداد و نجات در روستای ورین و طرح های هادی روستایی نیز از جمله طرح های افتتاحی محلات در حوزه عمرانی بود. 
با بهره برداری از این طرح ها در محلات 280 فرصت شغلی مستقیم و پایدار فراهم شد. 
 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved