1397/08/30 12:12
تقدير رئيس جمهور از استاندار مركزي
محمود واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در راستای صرفه جویی های بعمل آمده در استان طی ماه های اخیر، در نامه‌ای مراتب تقدیر و تشکر رئیس جمهور را به آقازاده استاندار مرکزی ابلاغ کرد.

 در بخشی از این نامه  خطاب به استاندار مرکزی آمده است: گزارش آن استانداری در خصوص صرفه جویی بعمل آمده طی ماه‌های گذشته که در پی تاکیدات ریاست محترم جمهوری در "دومین نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید" انجام شده است، به استحضار ایشان رسید، بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر ریاست محترم جمهوری از اقدامات صورت گرفته، ابلاغ می شود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved