1397/08/23 11:09
خلاصه گزارش سفر استاندار مركزي به باشقيرستان روسيه
خلاصه گزارش سفر آقازاده استاندار مرکزی به باشقیرستان روسیه را در فایل ضمیمه مشاهده فرمائید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved