1397/08/14 16:47
بررسي مسائل و مشكلات استان مركزي در نشست استاندار با نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي
مسایل و مشکلات استان مرکزی با حضوراستاندار و مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست درخصوص راهکارهای رفع مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی استان و بررسی عملکرد مدیران استان بحث و تبادل نظر شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved