1397/07/21 17:41
جلسه هماهنگي ستاد بزرگداشت 13 آبان در استانداري مركزي برگزار شد.
فتح اله حقیقی معاون استاندار مرکزی در جلسه ستاد بزرگداشت یوم الله 13 آبان : اهمیت و محتوای انقلاب و ۱۳ آبان برای نسل جوان تبیین گردد/باحضور باشکوه مردم در مراسم ۱۳ آبان وحدت و انسجام ملی به نمایش گذاشته می شود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved