1397/06/05 08:34
گزارش عملكرد 5 ساله دولت تدبير و اميد و برخي از دستاوردهاي 40 ساله انقلاب اسلامي در استان مركزي به صورت اينفوگرافي
گزارش عملکرد 5 ساله دولت تدبیر و امید و برخی از دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی در استان مرکزی به صورت اینفوگرافی را مشاهده فرمائید. در حال تکمیل است...

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved