1396/11/10 08:51
گزارش عملكرد دولت در استان مركزي بصورت اينفوگرافي
گزارش عملکرد 5 ساله دولت تدبیر و امید در استان مرکزی به صورت اینفوگرافی را مشاهده فرمائید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved