1396/06/25 09:01
ويژه نامه تدبير مركزي (عملكرد و برنامه هاي دولت تدبير و اميد در استان مركزي در هفته دولت 96)
ویژه نامه تدبیر مرکزی (عملکرد و برنامه های دولت تدبیر و امید در استان مرکزی در هفته دولت 96) را در فایل ضمیمه مشاهده فرمائید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved