1394/08/07 08:27
رئيس ستاد انتخابات استان:
قانونمداري و بيطرفي در انتخابات مهمترين تكليف مجريان انتخاباتي است
حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان در نشست مشورتی بخشداران استان مرکزی که در شهرستان زرندیه برگزار شد، گفت: قانونمداری و رعایت اصل بیطرفی در انتخابات دو تکلیف مهم مجریان انتخاباتی است و باید صیانت از آرای مردم در سرلوحه امور قرار گیرد.

حسن بیگی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری  با بیان اینکه انتخاباتی که در آن امنیت ملی تقویت نشود، هیچ سودی برای کشور به دنبال ندارد ، اظهار کرد: اصلی ترین موضوع در انتخابات ایجاد و برقراری امنیت است و بخشداران درحیطه کار خود مسئول برقراری امنیت در بخش ها هستند.        

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved