1396/01/25 07:46
رئيس ستاد انتخابات استان خبر داد:
تائيد صلاحيت 93 درصد داوطلبان شهري انتخابات شورا ها در هيات هاي اجرايي استان
حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی استانداری، گفت: صلاحیت حدود93 درصد از داوطلبان حوزه شهری انتخابات شوراهای اسلامی در این استان در هیات های اجرایی تایید شد.

 حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان افزود: در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 6 هزار و 619 نفر نام نویسی کرده اند که یکهزار و 296 داوطلب در رقابت های انتخاباتی مناطق شهری  و 5 هزار و 323 نفر در رقابت های انتخاباتی مناطق روستائی حضور دارند.

وی توضیح داد: از مجموع نامزدهای انتخاباتی شوراهای پنجم استان در مناطق شهری چهار درصد از نامزدها ادامه رقابت ها انصراف داده اند و صلاحیت سه درصد نیز در هیات های اجرایی بر مبنای مستندات مراجع چهارگانه تایید نشده است.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی خاطرنشان کرد: از مجموع پنج هزار و 323 نامزد شوراهای پنجم استان در مناطق روستایی نیز صلاحیت حدود 96 درصد تایید شده، یک درصد انصراف داده و صلاحیت حدود 3 درصد نیز در هیات های اجرایی تایید نشده است.

به گفته وی، از کل داوطلبان ثبت نامی 421 نفر زن و بقیه مرد بوده اند.

حسن بیگی مجموع انصرافی ها را حدود 2 درصد و مجموع رد صلاحیت شدگان را حدود 3 درصد عنوان کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان تصریح کرد: ۳۵ هیات اجرایی برای پنجمین دوره انتخابات شوراها در استان با حضور۳۸۵  نفر عضو معتمد و اداری تشکیل شده است.

وی افزود: برای انتخابات ریاست جمهوری نیز ۲۳ هیات با حضور ۲۹۹ نفر معتمد و عضو اداری شکل گرفته و در مجموع ۶۸۴ نفر برای تشکیل ۵۸  هیات اجرایی در دو انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری مشخص شده اند.

وی عنوان کرد: نتایج تعیین صلاحیت ها امروز پنجشنبه به هیات های نظارت ابلاغ شده است و بر اساس زمان بندی تقویم انتخابات هیات های نظارت باید به وضعیت صلاحیت ها رسیدگی کرده و در موعد تعیین شده نیز به شکایات احتمالی نامزدها بر اساس قوانین و مستندات موجود پاسخگویی کنند.

گفتنی است  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی همزمان با کشور 29 اردیبهشت برگزار می شود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved