1395/08/19 08:50
استاندار بربصيرت افزايي در كاركنان انتظامي تاكيد كرد
زمانی قمی استاندار مرکزی در آیین اختتامیه ششمین دوره بصیرت غیرتمرکزی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در اراک، گفت: افزایش بصیرت در کارکنان انتظامی ضرورت است چرا که حوزه انتظامی چشم بینای کشور و تامین کننده و ارتقا دهنده امنیت است.

زمانی قمی استاندار مرکزی اظهار کرد: بصیرت واژه و یا کلامی نیست که بشریت به ضرورت و اهمیت آن دست یافته باشد، بلکه بصیرت ریشه در مبانی دینی و اعتقادی جامعه دارد.

وی بیان کرد: در بسیاری از آیات و روایات به بصیرت و ضرورت دستیابی انسانی به شناخت صحیح در تشخیص راه صحیح از راه ناصواب تاکید شده است و خداوند نتیجه آن را برای انسان رحمت و رستگاری خوانده است.

زمانی قمی ادامه داد: با تعمق در این آثار و روایات می توان به شیوه و ابزار صحیح تشخیص دست یافت.

 استاندار مرکزی گفت: ملاک و شاخص صحیح در دستیابی به بصیرت از مهم ترین موضوعات است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: رویای نیکی و پلیدی از زمان خلقت انسان وجود داشته و با گذشت زمان پیچیدگی های آن فزونی یافته و داشتن ملاک و شاخص مناسب در تشخیص بدی و زشتی از ضرورت هاست که باید در جامعه بسط یابد.

وی افزود: ماموریت های نیروی انتظامی گسترده و پیچیده است و محوریت پیگیری آن بر بصیرت و برنامه ریزی هدفمند است.

زمانی قمی بیان کرد: نیروی انتظامی در قبال آحاد جامعه مسئولیتی بزرگ برعهده دارد و همواره در معرض مسائل مختلف اجتماعی است و داشتن بصیرت به عنوان چراغ هدایتگر از مهم ترین ابزار برای این قشر است.

گفتنی است ششمین دوره بصیرت پلیس استان مرکزی با رویکرد دانش افزایی و بصیرت افزایی ماموران در عرصه های مختلف ماموریتی، مدیریتی و مهارت های اجتماعی از شنبه (15 آبان ماه جاری) آغاز و به مدت چهار روز با حدود 150 نفر از مدیران و فرمانده هان لایه دوم فرماندهی انتظامی این استان در اراک ادامه داشت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved