1395/05/10 08:23
همايش ملي فرآوري پتانسيل هاي ژئوپليتيكي توسعه در كرانه هاي اقيانوسي جنوب شرق ايران
( رهیافتی نوین برای پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی در راستای اقتصاد مقاومتی )

از کلیه پژوهشگران، اساتید و صاحب نظران دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام و ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 95/06/30 با مراجعه به سایت همایش های پژوهشگاه شاخص پژوه به آدرسwww.shakhespajouhconference.ir اقدام فرمایند.

اعضای کمیته علمی همایش:دکتر عیسی ابراهیم زاده، دکتر رضا اله وردی زاده، دکتر اصغر افتخاری، دکتر امیر محمودزاده، دکتر سیروس شفقی، دکتر بیک محمدی، دکتر ایران غازی، دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، دکتر محسن جانپرور، دکتر حسین حاتمی نژاد، دکتر محمد رضا حافظ نیا، دکتر ابراهیم رومینا، دکتر محمد زارع، دکتر هادی زرقانی، دکتر حبیب اله سیاری، دکتر اصغر ضرابی، دکتر حسین نگارستان،دکتر فرزاد تعویذی،عبدالرضا فرجی راد، دکتر مراد کاویانی راد، ، دکتر حسین نگارش

دبیر کمیته علمی: دکتر محمد رضا حافظ نیا

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved