1390/03/30 09:02
بر اساس مصوبه ابلاغی دولت : استان مرکزی به 12 شهرستان تقسیم شد
<p style="text-align: justify;"> علی اکبر شعبانی فرد ، استاندار مرکزی از ایجاد شهرستان فراهان متشکل از بخش خنجین و بخش مرکزی به مرکزیت شهر فرمهین بر اساس نتایج حاصل از مصوبات شماره 236734/ت349000 هـ مورخه 1/12/88 هیات وزیران و اصلاحیه آن با شماره 299682/ت 439000 هـ مورخه 26/12/89 خبر داد و تصریح کرد : الحاق مجدد بخش ساروق به شهرستان اراک ( بازگشت به تبعیت ماقبل ) ، انتزاع روستاهای زرنوشه ، سقر جوق ، سعد آباد ، نوده ، نجف آباد ، خورچه و محسن آباد از شهرستان جدید فراهان و الحاق مجدد به شهرستان آشتیان ، انتزاع دهستان کوهپناه و روستاهای وسمق ، قوشه خالی ، هفتیان ، کوره و قره جاقیه از شهرستان فراهان و الحاق مجدد به شهرستان تفرش از دیگر نتایج حاصل از این مصوبات می باشد .</p>

وی همچنین در این نامه بر ضرورت قید فوریت نسبت به ایجاد ادارات و نمایندگیهای ذیربط در شهرستان فراهان و بخشهای تابعه تاکید نموده است .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved