1392/07/29 12:17
استاندار مركزي: ايجاد روابط اجتماعی منسجم از زيرساخت‌های ايجاد نشاط اجتماعی است.
<p style="text-align: justify;"> استاندار مركزي گفت: پرهيز از برخوردهای دوگانه در جامعه و ايجاد روابط اجتماعی منسجم از جمله زيرساخت&zwnj;های ايجاد نشاط اجتماعی در جامعه است.</p>

محمد حسين مقيمي روز دوشنبه در نخستين همايش تخصصي نشاط اجتماعي در فرهنگسراي شهر اراك، افزود :نشاط اجتماعي مولفه هاي مختلفي دارد كه در بسياري از فرآيند ها از جمله توسعه اجتماعي ، فرهنگي و سياسي تاثير گذار است.
استاندار مركزي اضافه كرد: نشاط اجتماعي مردم كشورمان در ماههاي اخير رشد چشمگيري داشته است و ميزان اميد و سرزندگي در آنان دو چندان شده است.
مقيمی با اشاره به اينكه هرگاه ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه‌ای ناديده گرفته شود شور و نشاط اجتماعی در آن تنزل می‌يابد، تصريح كرد: استان مركزي از جمله استانهايي است كه ميزان نشاط اجتماعي آن متوسط است و همه مسئولان و خدمتگزاران دولت موظفند تا با همه توان و اهتمام خود در جهت توسعه و فراگيري امر نشاط اجتماعي در استان تلاش كنند.
 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved