Portal_background_image

.

.

استان چهار محال بختیاری و ایلام

استان مرکزی حساسیت های بیشتری در حوزه اقتصاد و تولید دارد و نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد تمام استانهای کشور به دلایلی با اهمیت هستند و تفاوتهایی دارند

 

استان مرکزی طبیعاتا ویژگی های متفاوتی دارد سهم 24 درصد بنزین همه ایرانیان را اراک تولید می کند و صنایع فلزی بسیار پیشرفته که هاب صنایع فلزی ایران محسوب می شود نقش اتسان مرکزی در حوزه صنعت و تولید و حوزه کشاورزی متفاوت است محصولات ما در حوزه کشاورزی می گوید که استانی سربار نیستسم و استان مرکزی تولیدی و مصرفی نیست و مازاد بر مصرف استان تولید می شود در حوزه صنعت و تولید و کشاورزی

 

در سفری که دیروز و امروز به زرندیه رفتم دلیجان و زرندیه بیشترین تعطیلی را داشتند با سفر برای شهرستانها چه برنامه ریزی شده

صنایع و واحد های تولیدی آنهایی که تعطیل دائم شدند یا چند ماه تعطیل شدند شما وقتی به وزارت خانه مربوطه مراجعه کنید با ده روز تعطیلی هم در فهرست تعطیل ها هست

مجموع کارخانجات تعطیل شده از تعطیل موقت تا دائم 400 واحد بود سرمایه گذاری این بخش 3 هزار و 400 میلیون تومان 15 هزار شغل هم از دست رفت

که امری طبیعی بوده است که در ان شرایط ما هم مدیریت می کریم حاصل همون بود وقتی علت تحریم و نوسان ارز در کنار هم جمع می شود محصول آن این می شود که باید تدبیر می کردیم این اتفاق نمی افتاد

ما برای احیای واحدهای تعطیلی دو مسیر را رفتیم مثل واحدهای صنعتی بزرگ که باید نسخه ویژه ای را برای آمنها داشتیم مثل لوله صفا که امروز بالای 80 ردصد فعال اسیت و 2 هزار کارگر به سر کار آمدند

ما ابتندا واحد را بازدید کردیم و مشائل را رصد و تصمیماتی برای بهتر شدن وضع گرفتیم 400 کارخانه ثبت نام کرده در سایت بهین یاب صنعت و معدن پرونده ها بررسی .و به بانکها معرفی شده و 55 واحد معرفی شده وام را دریافت کردند که گامی مثبت است ولی هنوز وضع رضایت بخش نیست ما برای تحقق سیاستهای رهبری باید گام های موثر تری برداریم و دستگاه های مرتبط و حوزه اقتصادی هم به سرعت

این راهی است برای جلوگیری از تعطیل شدن و احیای تعطیل شدهها

63 درصد صنایع استان

برای ایجاد اشتغال چه برنامه ریزی شده سرمایه گذاری سه هزار و180 میلیارد توکان سرمایه گذاری جدید است در حوزه صنعت که 15 طرح در سفر قریب الوقوع ریاست جمهور افتتاح می شود

جمعیتی که از کار بیکار شدند بازگشتند 14 هزار اشتغال چدید باید اضافه کرد به انهائی که اضافه شدند

سرمایه گذاری جدید بسیار امیدوار کننده است در استان، ایرانی ها وخارجی ها این رفت و امد و به نتیجه رساندن ها در فضای پس از برجام مثبت است

که با هدایت مقام معطم رهبری و همه ارکان نصیب کشور شده است و استانئمرکزی هم صنعتی است و باید از این فرصت استفاده کند.

در حوزه همگرائی و یکپارچه حفظ کردن استان دولت موفق بوده است و حتما یکپارچکی استان برای همیشه باقی خواهتد ماند و از این حقوق مردم ، مرکز استاندفاع می کنم که روحانیت ،ائمه جمعه و علمای استان تعامل مثبت خواهد بود وئاین بخشهم بخوبی محقق شده است و امروز می بینیم دری به عنوان راس عالمان و روحانیون استان کاملا در سائل کلان و استانی هدایت گر هستند ما هم ذیل نطرات ایشون بسایراز تصمیمات را اخذ می کنیم

با نمایندگان استان هم ارتباط خوبی است ما جدائی را بدون علت نمی دانیم وحدت و همگرایی هم بدون علت نیست

به تشکلها احترام گذاشته شده است و به صورت فردی و چند نفر جلسه داشتیم ولی همگی نه که این نقض من است

در پاکدستی مدیران و تکریم ارباب رجوع تاکید دارم و اگر چیزی خلاف آن را بشنوم حتما برخورد خواهم کرد در کل در این مسئله حساس هستم.

از چند درصد ادارات استان رضایت داریم قاطبین مدیران استان برای خدمت اراده دارند، هفته ای که گذست مدیران و فرمانداران پی می برند اینها تلاش می کنند ممکن است در جاهایی هم نواقصی باشد

سیستم اداری ما در کشور نواقصی جدی  دارد که فارغ از این است که چه کسی مسئول آن است مثلا در امر سرمایه گذاری خارجی سیتم طراحی شده و قوانین مزاحم وجود دارد

ما قبل از اینکه افراد را زیر سوال ببریم باید نقشه راه را بررسی کنسم و ن.واقص ان را بررسی و رفع کنیم در این زمینه دولت و مجلس در جهت رفع قوانین مزاحم هستند

نمایندگان هم صنعت و توسعه را می سناشندو فرصت خوبی برای استان است

اگر روند کار طولانی شده ارائه کنند بررسی می شود و اگر دلیل ان کارشناس دستگاه اجرایی است که مرتکب خلاف قانون شده می توان با ان در حوزه وظایف استاندار برخورد کرد.

از کارمندان شریف تشکر کنم این همه اقدام  در کشور ص.ورت پذیرفته کارمندان تلاش می کنند و اگر کسی تعلل داشت تکلیف ان را قانون مشخص می کند و لی اکثر انها دل در گرو.ی اعتلای انقلاب و سربلندی کشور دارد.

شیوه ارزیابی

اداره رسیدگی به شکایات داریم به دفتر استاندار هم می رسدهمکارانی داریم که مطالعه و دسته بندی می کنند .و همهئپیگیری میشود.

180 واحد تولیدی صادرات را انجام می دهد ...

رمز اینکه 80درصد صادرات در 20یا 10 واحد تولیدی است این اشکال و عیب نیست نقش آنها مهمو بیشتر است و می تواند نقش جدی تری ایفا کند

مثل پتروشیمی که9 هیچ شرکتی نمی تواند جای آن را بگیرد. این اهمیت واحدهای بزرگ را نشان می دهد استان رمکزی واحدهای ک و م وصنایع مادر را دارد

باید واحدها را به جرگه صادرات برسانیم به رونق اقتصادی کمک  می کنیم استان مرکزی در حوزهصادرات بعد از چند دهه ایران تراز تجاری مثبت را تجربه کرد وقتی صادرات کشور بر واردات غلبه یابد

190 86 در کشور یک میلیارد دلار از واردات بیشتر هستمی وبه همت مردم و کارآفرینان اقتصاد علائم مثبتی را بروز می دهد ادعا ندارم این علامت مثبت می تواند بیکاران با سرعت سرکار ببرد

اگر اقتصادرا در حکم بیمار در اورژانس بدانیم امروز علائم حیاتی این بیمار ایجاد شده باید حوصله کنیم هم مردم و هم کارآفرینان نمی توانیم انکار کنیم پیشی صادرات از واردات را علامت خوبی نصور نکنیم ،

پایگشاه پلاسمای خون را عملیاتی کنیم 250 میلیون ريال از خروح ازر جلوگیری می کند 1000 میلیارد تومان سرمایه گذاری است سیکل ترکیبی نیروگاه برق که با شرکت بلژیکی

مقام معظم رهبری شخصیت اول انقلاب است دستور می دهند که به نفع مردم مردم باید بهره بگیرند

کارخانه تولید تراکتور با ظرفیت 25 واحد در سال 800 ميليارى تومان سرمايه طلااري است

دلیجان سیلیس

برجام این آثار مق=ثبت را داشته و می توانیم در ساوه زرندیه دلیجانو... ببینیم

در توضیحات درحوزه سرمایه گذاری های جدید طبیعی است رد فرصت یک یا دو سال مشکل را جمع کنیم ولی حرکت رو به پیشرفت است کارخانه کاغذ تیشو که افتتاح می شود گفت غیر مستقیم هم 2 هزار نفرذنجیره مرتبط به هم و امیدوار کننده است

اول معیشت و اشتغال مردم ، مبارزه با ابودگی هوای شهر ، اجازه ندادن شهرهایی مثل ساوه و دلیجان به آلودگی باید مبارزه کنیم و انتظار نداشته باسشیم سریع ایجاد فضای شاد برای جوانان این فضا را بر اساس استانداردهای فرهنگی و باورهای با ارزش اعتقادی داریم  اینکه در این حوزه باید و نباید را فهرست نگرده باشیم باید ها را نگوئیم و نباید ها را بگویم این امری است که مبانی دینی هم تاکید دارد.

آلودگی کلان شهر اراک 12 ماه 37 روز 5 ماه 61 روز آلوده

خروجصنایع آلاینده و ... زیاد جدی نگرفته است در بخش صنایع تعهدات خود را عملی نکرده اند.

 بیشتر از مازوت به گاز البته اگر استفاده جدی شود ممکن است از مازوت استفاده کنند همکاران قضایی بسیار در این قیه همکاری کردند در حوزه توسعه فضای سبز 300 هکتار با کمک شهرداری و شورای شهر از 1000 هکتار مورد تعهد دولت طبق هیات وزیران سال 86 اگر چه با تاخیر ولی در این دولت انجام شد

نکام کوزه های آجر پزی گار سوز شد

شهر خودرو بوده که خوشبختانه  در حوزه صنعت آلومینیوم 3 خط را نوسازی و 3خط را تا پایان سال بادی نوسازی کند تاخیرهایی که در مصوبات کارگزوه آلودگی دارد

در حوزه تالاب میقان تصمیمات جدی گرفیتم اگر عمل نکنند اگر به تعطیلی کارخانه منجر شود آن را تعطیل می کنیم باید به اندازه مجوز قانون

منشا ریزگردها در عراق و سوریه است داعشی ها هستند و شما دولتی مقابلتون نیست که گفتگو و مقابله کنید می خواهید با داعش چه کنید آنها می خواهند ؟

20 جلسه اقتصاد مقاومتی از 140... 90 مصوبه اجرایی شدن

مصوباتی که در اختیارات ملی است اجرائی نشده است

نباید فراموش کنیم آذآب ماشین سازی واگن کمباین و... افتخارات استان مرکزی هستند وقتی می گوئیم تاثیر می گذاریم در اقتصاد ملی کشور از طریقف انیها است

مباحث فرهنگی

استان مرکزی در معرفی این استان حتما اولین تاکید من بر تمدن زرف و شگرف این استان دارم که این استان تمدن ساز است در ادوار مختلف این بخش مورد عفلت واقع دشه است اگر بیشترین مفاخر کشور را تقئیم جامعه بشریت کردیم باید توجه بیشتری به استان شود و دوم اینکه جونان این استان باید با عقبه خود ارتبطا وسیع داشته باشند به اموزش و پرورش هم تاکید که راه حلی برای این مسئله پیدا کنند و اختحارات را یاداوری کنند که اینها وارثان چه شخصیتهای بزرگی در استان هستند

دولت هم باید بازار شهر اراک معماری خاص خود را داردکه در سفر و ملاقاتها پیگیری کردم و امسال تعمیراتاسای بازار شروع می شود امیدوارم روزی راببینم که بازار اراک ثبت جهانی دشه باشد

زنده کردن زادگاه مصلح بزرگ تاریخ ایران امیر کبیر که به ان افتخار می کنیم هم منزلو زادگاهئ آن که باید برای بازدید کنندگان مهیا شود

من بازدید داشتم ساماندهی پدر علم فیزیک ایران مرحوم پرفسور حسابی

 من فکر کردم استان مرکزی در حوزه تمدن مورد غفلت واقع شده

مت حدود 400 میلیون تن خزید گندم داشتیم 20 درصد را پرداخت کردیم ولی ما در محاسباتمان برای خرید گندم دچار اشتباه شدیم ما می خواستیمن 5 6 میلیون تن گندم خریداری کنیم یا 7 میلیون که خوشبختانه باران نعمت الهی و تلاش کشاورزیان باعث شد خرید گندم به 5/10 میلیون تن رسید ما هم سعی می کنمی بفسیه بدهی را بدهیم

امیدوارم همه وعده ها محقق شود وعده غیر قابل تحقق را نخواهیم داشت، اولا دولت اعتباراتی دارد که در مجلس مصوب و به عنوان بودجه سالیانه ابلاغ می شود و در حد این امکانات کارخود را پیش می برد حضور رئیس جمهور قرار نیست معجره کند و من این وعده را نمی دهم چونباعث فاصله مردم از دولت می شود ما حق نداریم اعتماد مردم را خدشه دار کنیم

پروژه هایی داریم که ردیف دارند یگ سری ضروری است با سرعت تمام می وشد و ردیف هم دارند از دولت می خواهیم اعتبارتاتن را صد درصد تخصیص دهند مثل انتقال پروژه آب شرب تفرش روی این پروزه ها تاکید می کنیم برای فعال کردن همه پول نداریم یک سری فاقد ردیف هستند ولی بین اینها هم ممکن است به صورت استثانایی بخواهیم مثا کاهش آلودگی اراک که خواستن تا بودجه سالیانه وضع شود

مجوز می گیریم از جمله اینکه سالیتان درازی است سرعت جابجائی مسافر از تهران به اراک کوتاه شود با قطار سریغ السیر و دو خطه شدن راه آهن قم اراک میسر است بای مجوز 215 را از سازمانبرنامه و بودجه کشور بگیریم در سفر یعمنی این طرع دیر یا زود انجام می شود یا قطار حومه ای اراک به سمت توره و مهاجران

مجوزها می تواند توسعه و ترقی استان را سرعت دهد

میلیونها به رئیس جمهور رای دادند هم رئیس جمهور علاقه دارند زیارت کنند و هم مردم بخش مهم سفر دیدار مردمی است

 

 


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه  مطالب اختصاصی
  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها