Portal_background_image

ميز خدمت

 

ردیف

عناوین واحدها

عناوین زیرخدمت

 
 

1

واحدهای مرتبط با درخواستها و شکایات

 • رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی استان (دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی)
 • پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب (دفتر امور امنیتی و انتظامی)
 • رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمان های مردم نهاد با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ریط (دفتر امور اجتماعی و فرهنگی)
 • رسیدگی به شکایات مناقصات (دفتر فنی،امور عمرانی  وحمل و نقل و ترافیک)
 • پاسخگویی مراجعات کمیسیون ماده 99 از طریق تلفن دبیرخانه مستقر در دفتر فنی (دفتر فنی،امور عمرانی  وحمل و نقل و ترافیک)
 • رسیدگی به تخلفات شهرداریها (دفتر امور شهري و شوراها)
 • رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های زیربط (دفتر هماهنگی امور اقتصادی)
 • رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران با همکاری دستگاه های ذی ربط (دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری)
 • رفع موانع اشتغال با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی (دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری)
 • رسيدگي به درخواست‌هاي فارغ التحصيلان دانشگاهي جهت جذب و پذيرش امريه در فرمانداريها و بخشداري هاي محروم كشور (اداره کل امور اداری ومالی)
 • ثبت نامه ارباب رجوع (اداره کل امور اداری ومالی)
 • ثبت شکایت از عملکرد دفاتر پیشخوان دولت (مدیریت  فنآوری  اطلاعات و شبکه دولت)
 

2

دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

صدور مجوز برای تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری

 

3

صدور مجوزبرگزاری تجمعات

 

4

صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروه های سیاسی و در سطح استان و شهرستان ها

 

5

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری - پرونده

 

6

دفتر امور

اجتماعی و فرهنگی

تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد

 

7

دفتر فنی، امور عمرانی

و حمل و نقل و ترافیک

صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر

 

8

صدور مجوز راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو

 

9

دفتر امور شهري و شوراها

رفع مسائل و مشکلات شورا ها و شهرداری ها

 

10

دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری

تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال (تشکیل و راه اندازی ستاد تسهیل استان )

 

 


مطالب ویژهمطالب اختصاصی
آخرین اخبار دفاتر استانداری

آخرین اخبار بخشداری ها