Portal_background_image

ميز خدمت

 

ردیف

عناوین واحدها

عناوین زیرخدمت

 
 

1

واحدهای مرتبط با درخواستها و شکایات

 

2

دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

صدور مجوز برای تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری

 

3

صدور مجوزبرگزاری تجمعات

 

4

صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروه های سیاسی و در سطح استان و شهرستان ها

 

5

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری - پرونده

 

6

دفتر امور

اجتماعی و فرهنگی

تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد

 

7

دفتر فنی، امور عمرانی

و حمل و نقل و ترافیک

صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر

 

8

صدور مجوز راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو

 

9

دفتر امور شهري و شوراها

رفع مسائل و مشکلات شورا ها و شهرداری ها

 

10

دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری

تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال (تشکیل و راه اندازی ستاد تسهیل استان )

 

 


مطالب ویژهمطالب اختصاصی
آخرین اخبار دفاتر استانداری

آخرین اخبار بخشداری ها