Portal_background_image

متن سخنرانی استاندار مرکزی به مناسبت آغاز کلاسهای مرحله دوم آموزش سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390

((اهمیت سرشماری))
امروزه سرشماری عمومی نفوس ومسکن تقریبا" در تمامی کشورهای دنیا ،هر پنج یا ده سال یک بار اجرا می شود.مراجعه به تمام افراد جامعه وثبت اطلاعات آماری آن ها نظیر تعداد افراد،سن ،جنس ،وضع زناشوئی، فعالیت اقتصادی ومسکن خانوار وتسهیلات آن از ویژگی های سرشماری های عمومی نفوس ومسکن است .

.این سرشماری ها ،تصویر کامل وروشنی از ساختار سنی وجنسی جمعیت ترسیم می نمایدوامکان تحلیل های جمعیتی را فراهم می آورد.اگرچه در پاره ای از ممالک پیش رفته ی دنیا تکنولوژی تولید آمارهای ثبتی به مرحله ای رسیده است که اکثریت قریب به اتفاق ویژگی های مربوط به جمعیت را ارایه می دهد ،با این وجود ،این کشورها هنوز از سرشماری عمومی نفوس ومسکن بی نیاز نیستند واطلاع گیری از طریق سرشماری به لحاظ برقراری ارتباط بین جمعیت وبرخی از ویژگی های اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی آن مورد توجه آن ها قرار دارد.
سرشماری نفوس و مسکن از دیرباز به روش های گوناگون در مناطقی از ایران اجرا شده است اما سابقه ی سرشماری عمومی نفوس ومسکن به روش نوین به سال 1318 برمی گردد ،از آن تاریخ تاکنون سرشماری های متعددی انجام شده است که عمده ترین آن ها سرشماری های 1385-1335 می باشد وهر 10 سال یک بار اجرا شده است .بعد از سرشماری 1385 بنا به مصوبه هیات محترم وزریران مقرر شد سرشماری های نفوس ومسکن کشور به فاصله اجرای 5 سال یک بار باشد.
بررسی فرایند برنامه ریزی،طراحی ،اجرا واستخراج این سرشماری ها نشان می دهد که در تمامی آن ها جدیدترین یافته های روز دنیا مورد توجه قرار گرفته است واطلاعات ارزنده ی حاصل از آنها مبنای برنامه ریزی کشور در سطح کلان ومیانی شده است .
تحلیل های اندیشمندان ومتفکران موضوع جمعیت که بر مبنای اطلاعات آماری حاصل از سرشماری های عمومی نفوس ومسکن صورت گرفته است ،دردوره های مختلف ،کشور را از بروز بحران های جمعیتی نجات داده است واطلاعات حاصل از سرشماری های مختلف امکان برنامه ریزی صحیح را فراهم آورده است ،بااین وجود اتخاذ سیاست های مختلف وتفکرات اجتماعی وفرهنگی حاکم بر جامعه گاهی مسایلی را ایجاد نموده است که برای برطرف نمودن آن باید یک دوره ی طولانی ،زمان صرف شود.رشد بی رویه جمعیت وعدم تطبیق آن با امکانات وشرایط کشور از جمله مسایلی است که بر تمام طبقات هرم سنی جمعیت تاثیر گذار است وبرای تنظیم دوباره ی آن باید دولت در چند مرحله سیاست های پیش گیرانه یا جبران کننده ای را اتخاذ وفشارهای مختلفی را تحمل نماید .وارد شدن آسیب های اجتماعی بر گروه هایی از اقشار جامعه نیز دور از ذهن نیست یه عنوان مثال جوانی جمعیت که از مدت ها پیش هرم سنی جمعیت ایرا ن را دگرگون نموده است ،در سالهای گذشته مسئولان امر آموزش را برای تامین نیروی انسانی کارآمد،تحت فشار قرار داد ،ودر حال حاضر کشور را با تراکم جمعیت جوانی مواجه کرده است که برنامه ریزی برای اشتغال ،ازدواج وتامین مسکن آن ها از عمده ترین دغدغه های دولت خدمتگزار است ودر سال های نه چندان دور این تراکم به میان سالی وسالخوردگی انتقال خواهد یافت که تنظیم برنامه های چند جانبه رفاهی ،بهداشتی ،توانبخشی و...به منظور رفاه حال این گروه از جمعیت را ایجاب می کند .این مثال نشان می دهد که بی توجهی به کوچکترین جنبه از موضوع جمعیت امکانات ونیروهای زیادی از کشور ر در گیر جبران معضل های ایجاد شده می نماید.
بررسی وتحلیل موضوع جمعیت با رویکرد جنسیتی ،لزوم تولید شاخص های اجتماعی ،رفاهی،اقتصادی ،فرهنگی ،بهداشتی ودیگر شاخص های مطرح در دنیای امروز از جمله دلایل دیگری است که اجرای سرشماری عمومی نفوس ومسکن رادر کشور اجتناب نا پذیر می گرداند وآن را به عنوان محوری ترین ومهمترین فعالیت های نظم آماری کشور مطرح می سازد .طراحی واجرای سرشماری طبق قانون بر عهده ی مرکز آمار ایران است وسازمان ها ،دستگاه ها وارگان ها ی دولتی به همکاری ومساعدت در اجرای مطلوب آن مکلف شده اند.
با انجام سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1390 ،انبوهی از اطلاعات با ارزش ایجاد خواهد شد که در دهه های آتی ،محدوده های سیاست ،اقتصاد ،بازار کار وتحقیقات اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.این سرشماری هم به لحاظ ایده های نوینی که در مراحل گوناگون آن به کار رفته است وهم به لحاظ اینکه می تواند پایه واساس برنامه ها وطرح های سند چشم انداز 20 سااله ی کشور ونیز برنامه های راهبردی ومهمی چون برنامه ی چهارم توسعه وطرح ها وبرنامه های کلان دیگری از این دست باشد ،از اعتباری ممتاز در بین سرشماری های گذشته برخوردار است .در واقع بدون در اختیار داشتن آمارهای دقیق ،قابل اتکا ومطمئن ، دست یافتن به اهداف بلندی از این دست در کشور میسر نخواهد بود.
نکته ی مهم اینکه اطلاعات حاصل از این سرشماری پایه و اساس تمامی تصمیم گیری ها وبرنامه ریزی های کشور در سطح ملی تا سطح کوچکترین واحد جغرافیایی نظیر بلوک یا آبادی خواهد بود ضمن اینکه محرمیت اطلاعات فردی آحاد جامعه مورد تاکید واحترام دست اندرکاران اجرای این طرح عظیم ملی است که باید به عنوان یک اصل توسط مردم باور شود .
شایان ذکر است به لحاظ گستردگی سازمان سرشماری وپوشش اجرای آن ،کوچکترین بی توجهی در این مورد سرمایه های زیادی را به هدر خواهد داد وخسارت های جبران نا پذیری را بر پیکر دولت وملت وارد خواهد آورد.
امید است در سایه حمایت های مسئولان خدمت گذار ،همکاری وهمیاری تمامی دستگاه های اجرایی وسازمانها ونهادهای دولتی وغیر دولتی ونیز مشارکت عمومی ملت بزرگ ایران این طرح ملی با موافقیت اجرا شود. .

 


دسته بندی

سرپرست اداره کل روابط عمومی


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه  مطالب اختصاصی
  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها