Portal_background_image

سومين اجلاس مجمع كشورهاي صادركننده گاز

سومین اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تاریخ 2 آذر در تهران برگزار می گردد. وب سایت: www.3rdgecfsummit.ir

تحولات دو دهة اخیر در عرصة بازارهای انرژی جهان، پیدایش دورنمایی روشن‌تر برای گاز طبیعی و روند رو به افزایش سهم این حامل انرژی در ترکیب انرژی مصرفی جهان، وزارت نفت کشورمان را برآن داشت تا در جهت تشکیل نهادی متشکل از کشورهای عمدة تولید و صادرکنندة گاز طبیعی گام بردارد.
در همین راستا وزارت نفت کشورمان با برگزاری اولین اجلاس کارشناسان عالی‌رتبة کشورهای صادرکنندة گاز در تهران در تاریخ 13-14 اسفند ماه 1379 (3-4 مارس 2001)، در تشکیل این نهاد، ابتکار عمل را به دست گرفت که متعاقب آن نخستین اجلاس وزیران این کشورها را در تاریخ 29-30 اردیبهشت 1380 در تهران بـــرگزار نمــــود. به ایــــن تــــرتیب، تشکّلی به نام «مــجمع کشـورهای صـادرکنندة گــاز» (Gas Exporting Countries' Forum) به وجود آمد. اعضای مجمع توافق نمودند که این نهاد به صورت غیررسمی به فعالیتهای خود ادامه دهد و لذا تا چند سال بعد، تدوین اساسنامه، مقررات اداری و مالی، تعیین حق عضویت و به تبع آنها ایجاد دبیرخانه‌ای دایمی، ضروری تشخیص داده نشد و مجمع به صورت یک نهاد غیررسمی با تشکیل جلسات لازم، تبادل نظر واطلاعات در خصوص موارد زیر را مدنظر قرار داد، و لذا دربارة اهداف مجمع به شرح زیرتوافق بعمل آمد:

 1. طرح‌های توسعه گاز در دنیا
 2. توازن بین عرضه و تقاضای گاز
 3. فن‌آوری‌های اکتشاف، تولید وحمل ونقل گاز وهزینه‌های مربوطه
 4. ساختار بازارهای گاز (منطقه‌ای و جهانی)
 5. صادرات گاز از طریق خط لوله و به شکل گازطبیعی مایع شده (LNG)
 6. مقوله‌های تجاری صادرات گاز
 7. رقابت گاز با سوخت‌های جایگزین
 8. اقتصاد گاز طبیعی فشرده (CNG) و تبدیل گاز به مایع (GTL)
 9. چارچوب‌های قراردادی اجرای پروژه‌های گاز
 10. راه‌ها و روش‌های بهبود و ارتقاء سهم گاز در ترکیب انرژی مصرفی و هم‌چنین استفاده‌های دیگر از گاز
 11. موافقت‌نامه‌های زیست محیطی و تأثیر آنها بر مصرف گاز
 12. دیگر مسایل مورد علاقه شرکت کنندگان در مجمع

تاکنون 16 اجلاس وزارتی این مجمع به ترتیب زیر در تهران، الجریزه، دوحه، قاهره، پورت‌آواسپین ترینیداد وتوباگو ، دوحه، مسکو، دوحه ، شهر وهران الجزایر،دوحه ، قاهره و دوحه، مالابو، تهران و دوحه برگزار شده است:
 
 
 
نشست‌های وزارتی مجمع کشورهای صادرکنندة گاز (GECF)

ردیف محل برگزاری تاریخ برگزاری کشورهای شرکت‌کننده
اولین اجلاس وزارتی تهران- ایران 29-30 اردیبهشت 1380
20  مه 2001
الجزایر، اندونزی، ایران(میزبان)، برونئی، ترکمنستان، روسیه، عمان، قطر، مالزی، نروژ(عضوناظر) ونیجریه
دومین اجلاس وزارتی الجزیره- الجزایر 13-15 بهمن 1380
1-3 فوریه 2002
الجزایر(میزبان)، اندونزی، ایران، برونئی،بولیوی،روسیه، عمان، قطر،لیبی، مالزی، مصر، نیجریه و ونزوئلا
سومین‌اجلاس وزارتی دوحه- قطر 17 بهمن 1381
4 فوریه 2003
الجزایر،اندونزی، امارات متحده عربی، ایران، برونئی، ترینیدادوتوباگو، روسیه، عمان،قطر(میزبان)، لیبی، مالزی، مصر(میزبان) ،نروژ(عضوناظر) نیجریه و ونزوئلا
چهارمین‌ اجلاس وزارتی قاهره-مصر 24 اسفند 1382
14مارس 2004
الجزایر، اندونزی، امارات متحده عربی، ایران، برونئی، ترینیدادوتوباگو، روسیه، عمان، قطر(میزبان)، لیبی، مالزی، مصر(میزبان)، نروژ (عضوناظر)، نیجریه وونزوئلا
پنجمین اجلاس وزارتی Port of Spain
ترینیداد وتوباگو
7-8 اردیبهشت 1384
26-27  آوریل 2005
الجزایر، ایران، امارات متحده عربی، برونئی، گینه استوایی، روسیه، قطر، مالزی، مصر، نروژ(عضوناظر) نیجریه، ونزوئلا و ترینیداد وتوباگو (میزبان)
ششمین اجلاس وزارتی دوحه –قطر 19-22 فروردین 1386
8-11  آوریل2007
الجزایر، ایران،بولیوی، مصر، اندونزی، لیبی، مالزی، نیجریه، نروژ(عضوناظر) ، قطر(میزبان)، روسیه، ترینیدادوتوباگو، امارات متحده عربی، ونزوئلا
هفتمین اجلاس وزارتی مسکو 3دیماه 1387
23 دسامبر 2008
الجزایر، ایران،بولیوی، قطر، لیبی، نیجریه، مصر، ترینیدادوتوباگو، روسیه، نروژ(عضوناظر) ، قزاقستان (میهمان)، گینه استوایی و ونزوئلا
هشتمین اجلاس وزارتی دوحه- قطر 9 تیر 1388
30 ژوئن 2009
ایران، الجزایر، لیبی، مصر، نیجریه، روسیه، قطر، ترینیدادوتوباگو، گینه استوایی، ونزوئلا، نروژ(ناظر)، امارات متحدة عربی (میهمان)
نهمین اجلاس وزارتی دوحه- قطر 18 آذر 1388
9 دسامبر 2009
ایران، الجزایر، بولیوی، ترینیدادوتوباگو، روسیه، قطر، گینه استوایی،لیبی، مصر، نیجریه، ونزوئلا، نروژ(ناظر)، هلند (ناظر)امارات متحدة عربی (میهمان)
دهمین اجلاس وزارتی الجزایر 30 فروردین 1389
19 آوریل 2010
ایران، الجزایر، بولیوی، ترینیدادوتوباگو، روسیه، قطر، گینه استوایی،لیبی، مصر، نیجریه، ونزوئلا(اعضای اصلی)، نروژ و هلند (اعضای ناظر)
یازدهمین اجلاس وزارتی قطر 11 آذرماه 1389
2 دسامبر 2010
ایران، الجزایر، ترینیدادوتوباگو، روسیه، گینه استوایی، قطر، لیبی، مصر و ونزوئلا و به عضو ناظر قزاقستان، نروژ وهلند.
دوازدهمین اجلاس وزارتی قاهره، مصر 12 خرداد 1390
2 ژوئن 2011
ایران، الجزایر، ترینیدادوتوباگو، روسیه، گینه استوایی، روسیه، لیبی و ونزوئلا (8 کشور عضو) و نروژ وهلند (ناظر)
سیزدهمین اجلاس وزارتی دوحه، قطر 22 آبان 1390
13 نوامبر 2011
ایران، الجزایر، بولیوی، ترینیدادوتوباگو، روسیه، عمان، گینه استوایی، مصر، لیبی، قطر، نیجریه، ونزوئلا(12اعضای اصلی)، نروژ و هلند (اعضای ناظر)
چهاردهمین اجلاس وزارتی مالابو، گینه استوایی 12 آذر 1391
21 نوامبر 2012
الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، عمان، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو و ونزوئلا (12 اعضای اصلی) و عراق، نروژ و هلند (اعضای ناظر)
پانزدهمین اجلاس وزارتی تهران- ج.ا.ایران 12 آبان 1392
3 نوامبر 2013
ایران، الجزایر، امارات متحده عربی، بولیوی، ترینیداد وتوباگو، روسیه، عمان، گینه استوایی، لیبی، قطر، نیجریه، ونزوئلا (13 عضو اصلی)، عراق، نروژ و هلند (اعضای ناظر)
شانزدهمین اجلاس وزارتی دوحه، قطر 25 آذر 1393
16 نوامبر 2014
ایران، الجزایر، امارات متحده عربی، بولیوی، ترینیداد وتوباگو، روسیه، گینه استوایی، مصر، لیبی، قطر، نیجریه و ونزوئلا (12 عضو اصلی) عمان، نروژ وهلند (اعضای ناظر) پرو (عضو میهمان)

 


دسته بندی

مدیر سایت


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه  مطالب اختصاصی
  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها