Portal_background_image

استاندار مرکزی: همکاری دانشگاه و صنعت شرط اساسی برای نیل به توسعه پایدار کشور محسوب می شود

مقيمي صبح امروز در همایش صنعت و دانشگاه که در محل دانشگاه اراک برگزار شد، گفت: همکاری دانشگاه و صنعت شرط اساسی برای نیل به توسعه پایدار کشور محسوب می شود.

محمدحسین مقیمی استاندار مركزي اظهار کرد: اتحاد و آمیختگی دانشگاه و صنعت است كه با تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متقابل از همدیگر، زمینه‌های رشد خود و توسعه جامعه را به دنبال می‌آورد بنابراین دانشگاه و صنعت دو ركن اساسی توسعه در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند و همكاری بین این دو، شرط لا‌زم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه، به ویژه توسعه پایدار است.  

استاندار مرکزی عنوان کرد: برای برقراری و پایداری این ارتباط، لا‌زم است فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها براساس نیازهای حال و آینده جامعه، به ویژه نیازهای صنعتی، تدوین شود و همچنین بقا و رشد مراكز صنعتی در گرو همگامی با تحولا‌ت علمی و فناورانه است و با توجه به روند سریع تحولا‌ت علمی و فناورانه، به ویژه در چند دهه اخیر، این نكته اهمیت خاصی یافته است.

مقیمی با بیان اینکه صنعت همواره در حال توسعه و دانشگاه‌ها همواره محرك و پیشگام این توسعه بوده اند ،گفت: اندكی مطالعه و تأمل، ما را به این نكته رهنمون می‌كند كه این ارتباط نتایج و خدمات گسترده‌ای در كشورهای صنعتی در برداشته یا در توسعه و پیشروی این تحولا‌ت نقش عمده‌ای داشته است.

وی گفت: بدون تردید دانشگاه در هزاره سوم نقش‌آفرین اصلی تحولا‌ت خواهد بود و كانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده می‌باشد كه با برخورداری از ایده‌ها و اندیشه‌های نو می‌تواند هرلحظه در شریان‌های حیاتی جامعه كه حركت روبه رشد دارد نیروی نوینی را تزریق نماید و صنعت نیز با به كاربستن ایده‌های نوظهور دانشگاهیان می‌تواند اندیشه توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه را محقق سازد.   

استاندار مرکزی با بیان اینکه در كشورهایی كه امروزه به عنوان كشورهای توسعه یافته از آنها یاد می‌شود تحولا‌ت صنعتی ابتدا از دانشگاه‌ها آغاز شده است، افزود: نیروهای علمی این كشورها پیشگام توسعه صنعتی بوده‌اند و از هنگامی كه صنعت روبه شكوفایی گذاشت حل مشكلا‌ت خود را در گرو همكاری با دانشگاه دانست.

مقیمی با اشاره به اینکه میزان ارتباط دانشگاه و صنعت در هر كشور از شاخص‌های تعیین‌كننده توسعه‌یافتگی آن كشور به شمار می‌آید، ابراز کرد: این ارتباط به خودی خود شكل نمی‌گیرد مگر آنكه با ایجاد ساز و كارهای مناسب و در پیش گرفتن سیاست‌های مدون و راهبردی صحیح آن را ایجاد كرد.

وی ادامه داد: ارتباط دانشگاه و صنعت، پایه و اساس مناسبی را می‌طلبد كه بر مبنای آن بتوان این ارتباط را در راستای رشد و توسعه كشور هماهنگ كرد و هرگونه كاستی، خواه مقطعی و خواه مستمر در استمرار همكاری بین این دو نهاد مستقیما و بلا‌واسطه توسعه همه جانبه را به چالش می‌كشد.       

استاندار مرکزی عنوان کرد: در كشور ما ارتباط دانشگاه و صنعت به طور ریشه‌ای شكل نگرفته و با توجه به ساختار دانشگاه كه عمدتا مبتنی بر فعالیت‌های آموزشی سامان داده شده‌اند و نیز ساختار صنعت كه شكل وارداتی و مونتاژ داشته این ارتباط ضعیف بوده است.

مقیمی افزود:علاوه برآنكه در مقایسه با كشورهای صنعتی كه شكل‌گیری دانشگاه‌ها و صنایع سابقه طولا‌نی داشته و بسترهای تاریخی ارتباط دانشگاه و صنعت به سال‌های دور برمی‌گردد، دانشگاه و صنایع ما جوان هستند و از قدمت تاریخی چندانی برخوردار نیستند.

وی بیان کرد: موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان یك راهبرد اساسی در بهبود شیوه‌های آموزش و تحقیقات در دانشگاه‌ها و مدیریت سازمانی و فعالیت‌های صنعتی می‌تواند نقش موثری در توسعه همه جانبه یك كشور داشته باشد.          

استاندار مرکزی با اشاره به نقش دانشگاه در توسعه صنعتی، گفت: امروزه ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه به عنوان مقوله‌ای كارآمد در جهت توسعهِ اقتصادی ـ اجتماعی و موفقیت برنامه‌های آتی یك جامعه، ضرورتی انكارناپذیر شده است.

وی افزود: ارتباط صنعت با دانشگاه، با توجه به نقشی كه این دو نهاد در جامعه دارند، نیازمند ساز و كارهای ویژه‌ای است كه بدون پرداختن به آنها و نیز بدون ایجاد زمینه‌های مناسب به عنوان حلقه‌های واسط این ارتباط، نمی‌توان بركارآمدی آنها امید داشت.

استاندار مرکزی عنوان کرد: صنعت برای شكوفایی خود و روی آوری به دانشگاه نیازمند زمینه سازی و بلوغ خاصی است كه بدون آن،چنین چیزی ممكن نمی‌گردد و دانشگاه نیز برای جذب صنعت، توانمندی‌های خاصی نیاز دارد كه در صورت بروز شكوفایی آن‌می‌تواند بر روی‌آوری صنعت، امیدوار باشد

استاندار مرکزی اشاره کرد: در كشور ما نقش دولت در ایجاد این ارتباط نقشی كمرنگ بوده است و تاكنون سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در سطح كلا‌ن به گونه‌ای نبوده است كه دانشگاه و صنعت نقش واقعی خود را در اجرای برنامه‌های توسعه ملی ایفا كنند.

وی افزود: از دانشگاه فقط انتظار تربیت(تولید) تحصیلكرده از صنعت هم فقط انتظار تولید كالا‌ بوده است آن هم بدون كنترل كیفیت. در هر دو مورد و همین مساله در كمرنگ‌تر كردن نقش دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت بی‌تأثیر نبوده است. ‌

مقیمی گفت: آنچه در حقیقت پایه اصلی ارتباط را تشكیل می‌دهد عامل واسطه است كه در واقع نقش دولت را در ایجاد یك همكاری موثر بین دانشگاه و صنعت مشخص می‌كند. اگرچه عوامل دیگر نیز به نوبه خود مهم‌اند و هر یك در كندی روند تحقیقات كاربردی و توسعه‌ای در دانشگاه‌ها بی‌تأثیر نیستند .       

استاندار مرکزی با اشاره به راهکارهایی برای رفع خلا‌ بزرگ بین دانشگاه و صنعت، خاطر نشان کرد: ارجاع مسايل و مشكلا‌ت و پروژه‌های مورد نیاز صنایع به دانشگاه‌ها، بازخورد نتایج اجرای پروژه‌ها به دانشگاه پس از اجرای تحقیقات و انجام پروژه‌های صنعتی توسط دانشگاهیان برای رفع نواقص و بهبود روش‌ها و رویه‌ها،جذب كارآموز از دانشگاه توسط صنایع، آشنایی مدیران صنایع با عوامل انگیزشی دانشگاهیان برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی بخش صنعت، تفویض اختیار به مدیران صنایع برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی، همفكری و رایزنی در خصوص مشكلا‌ت مختلف صنایع بین مدیران صنایع به منظور استفاده از تجارب از جمله این راهکارها می باشد.       

گفتنی است در پایان نیز از سند نقشه راه پژوهش در دستگاه های اجرایی استان رونمایی شد.

گالری تصاویر


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه  مطالب اختصاصی
  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها