Portal_background_image

استاندار مرکزی: بیش از 80 درصد از مرحله دوم طرح آمایش سرزمین در استان مرکزی انجام شده است

استاندار مرکزی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی استانداری، گفت: بیش از 80 درصد از مرحله دوم طرح آمایش سرزمین در استان مرکزی انجام شده است .

محمدحسین مقیمی افزود:مرحله دوم طرح آمایش سرزمین شامل برنامه ریزی و سیاستگذاری با هدف تدوین سیاستها و اقدامات مناسب برای پاسخگوئی به تغییر و تحولات آینده، ترسیم فضاهای محتمل و باورکردنی استان تا افق چشم انداز و نیز شناسایی وضعیت مطلوب آینده استان و آزمون پابرجائی سیاستها و برنامه ها در قالب یک ره نگاشت آغاز شده که بیش از 80 درصد پیشرفت کار داشته است.

وی بیان کرد: بخش اول مطالعات شامل وضع موجود و پایگاه های اطلاعاتی مربوطه در قالب 26 جلد کتاب و یک پایگاه داده های مکانی در محیط  GISتهیه و تدوین گردیده است.

مقیمی اظهار کرد: استان مرکزی در قالب ساز و کار پیش بینی شده در طرح مصوب مطالعات آمایش سرزمین از سال 85 با بهره مندی از توان کارشناسان استان و مشاورین ذیصلاح انجام مطالعات مذکور را آغاز نموده است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: از آنجا که آمایش سرزمین تنظیم رابطه بین انسان،فضا و فعالیتها را به منظور بهره برداری منطقی از جمیع امکانات برعهده داشته و مفهومی چند وجهی است که در برگیرنده مجموعه ای از دیدگاههای مختلف و متنوع در دنیای کنونی است، تکیه برآن منجر به توسعه پایدار خواهد شد.


دسته بندی

معاون اداره کل روابط عمومی


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه  مطالب اختصاصی
  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها