Portal_background_image

استاندار مرکزی:برنامه هاي شهرسالم بايددر تمامي نقاط استان مركزي كليد بخورد

استاندار مركزي خواستار كليد خوردن برنامه هاي شهر سالم در تمامي شهرستان هاي استان در سال جاري شد

علي اكبر شعباني فرد' روز يكشنبه در نشست كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان گفت: با توجه به اينكه اعتبارات شهرستاني با مديريت فرمانداران در حال تنظيم و تخصيص است امسال طرح هاي عمراني همخوان و همسو با اهداف برنامه روستا و شهرسالم لحاظ شود.
وي اضافه كرد: سلامت مقوله اي چند وجهي و فرا بخشي است كه تامين و نظارت آن تنها با سيستم بهداشتي و درماني ميسر نمي شود و تمامي بخش ها و دواير دولتي در وظايف مرتبط با سلامت و امنيت انساني بايد در اين خصوص پاسخگو باشند و فعاليت كنند.
وي افزود: هم اينك چهار شهرستان محلات، دليجان، خمين و ساوه در حوزه برنامه هاي روستا و شهرسالم فعال است و مي طلبد با فعال سازي برنامه ها و استانداردهاي آن ظرف مدت پنج سال ظرفيت تبديل كردن استان را به 'استان سالم ' مهيا كنيم.
وي گفت: اين پيشنهاد براي نخستين بار توسط استان مركزي به وزارت بهداشت داده شده و مي طلبد تمامي مديران دستگاه هاي دولتي با پيش قدم شدن در اجراي برنامه هاي سلامت محور بستر تبديل شدن به استان سالم را فراهم آورند.
شعباني فرد تصريح كرد:براساس دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان تمامي استخرها براي سالم سازي آب بايد از روش كلرزني اجتناب كرده و روش گاز اوزون را جايگزين كنند.
وي گفت: كلر مشكلات متعددي براي سلامت شناگران دارد و علاوه بر يازده استخر تحت مديريت تربيت بدني در استان نظارت جدي براي تغيير روش سالم سازي آب استخرهاي خصوصي و عمومي نيز صورت پذيرد.
وي با بيان اينكه هفته گذشته سد خاكي شكه تفرش سه قرباني نوجوان داشته افزود: فنس كشي حريم منابع ابي استان و اجراي تدابير امنيتي و نظارتي ويژه برآن ها به خصوص در اوقات فراغت تابستاني در استان امري الزاميست.
وي افزود: ايجاد شرايط ايمن در استان وظيفه مسوولان است و مي طلبد متوليان امر استخرها و منابع ابي در حريم هاي خصوصي خانه باغ را نيز شناسايي كرده و توصيه ها و اقدامات ايمني را به اين اماكن نيز تعميم دهند.
استاندار مركزي در بخش ديگري از سخنانش در كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان مركزي گفت: كودكان آينده سازان اين مرز و بوم هستند و الگوي حكومتداري اسلامي جهاني با تربيت ديني فرزندان ، ايمن سازي ان ها در برابر آسيب هاي اجتماعي و پرورش استعدادهاي درخشان فرزندان اين مرز و بوم تضمين و موفق مي شود.
شعباني فرد گفت: براساس آمار جهاني سالانه 135تا 275ميليون كودك بدسرپرست و بي سرپرست در دنيا شرايط سخت پرمخاطره دوري از خانواده را تجربه مي كنند و اين درحاليست كه به لحاظ اعتقادات قوي ديني اين معضلات در كشور و استان ما بسيارمحدود است .
وي گفت: روش سپردن كودكان بدسرپرست به خانواده هاي امين و متعهد از سوي بهزيستي ضريب آسيب پذيري فكري و روحي و جسمي اين كودكان را كم مي كند و تلاش هاي بهزيستي در اين خصوص ستودني است.
در ادامه اين نشست مباحثي در خصوص وضعيت بهداشتي مهمانشهر ساوه و اردوگاه اتباع بيگانه استان مركزي ارائه شد و تصميماتي در خصوص بهبود برخي از شاخص هاي اين ميهمان شهر اتخاد شد.
رفع مشكلات مديريت پسماند، كلرزني آب و شرايط سرويس ها ي بهداشتي و سوئيت هاي اردوگاه دانش آموزي اميركبير ساوه از ديگر دستورجلسات اين كارگروه بود. 


دسته بندی

سرپرست اداره کل روابط عمومی


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه  مطالب اختصاصی
  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها