Portal_background_image

استاندار مركزي در نشست مجمع استانداران: بهره گيري از تجربيات استانداران زمينه توسعه استان را فراهم مي كند

زمانی قمی استاندار مرکزی صبح امروزدر نشست مجمع استانداران ادوار گذشته استان مرکزی که در محل استانداری برگزار شد، گفت: بهره گیری از تجربیات استانداران سابق زمینه توسعه استان را فراهم می کند.

زمانی قمی استاندار مرکزی توجه به مسئله اشتغال، تولید ،راه ، آب و منابع آن را از اولویتهای اصلی استان دانست و  اظهار کرد: از موضوعات جدی ما برای آینده تامین زیرساختهای لازم در استان و توجه به منابع آبی است چرا که شهرستانهای صنعتی این استان با مسئله کمبود آب مواجه هستند.

استاندار مرکزی تغییر در وضعیت اقتصاد و معیشت مردم  را از فوری ترین مسائل کشور عنوان کرد و گفت: در حوزه اقتصاد با مشکل معیشت مردم و خیل عظیمی از بیکاران تحصیل کرده روبرو هستیم که باید  با توجه به شرایط جدید برای آن چاره اندیشی شود و اشتغال تحصیل کرده ها در بخش خصوصی فرهنگ سازی شود .

وی با اشاره به اینکه  واحدهای تولیدی استان در سه دسته فعال، نیمه فعال و تعطیل قرار دارند، ادامه داد: واحدهای تولیدی فعال که تعداد آنها اندک است باید صیانت شوند و واحدهای تولیدی نیمه فعال  که تعداد آنها از واحدهای تعطیل بیشتر است باید به ظرفیت اسمی رسانده شوند که این امر با استفاده از تسهیلات کم بهره محقق می شود.

استاندار مرکزی ابراز کرد: در زمان جنگ استانهای کردستان، ایلام و ... صدمات زیادی دیدند که برای جبران آن اختیارات و امکانات ویژه ای به این استانها داده شد، در جنگ تحریمی نیز استانهای صنعتی که استان مرکزی نیز از آن مستثنی نبوده است با مشکلات بسیاری روبرو شدند که با اختیارات فعلی که در اختیار استانداران است نمی توان از این شرایط عبور کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت بدنبال تعیین اختیارات ویژه ای برای استانداران است، افزود: در برخی موارد برای رفع مشکلات با مشکل قانونی مواجه می شویم که در این صورت حل آن از عهده دولت نیز خارج است و قوای دیگر باید دولت را کمک کنند.

زمانی قمی گفت: در صورت استمرار شرایط کنونی  کشور همه اقشار صدمه می بینند که لازم است همه تلاش کنند تا جمهوری اسلامی با امنیت کامل و توفیق در خور و شایسته بتواند بر این شرایط غلبه کند.

استاندار مرکزی برگزاری نشست کمیته استانی مجمع استاندارن را با ارزش عنوان کرد و گفت:در این نشست استانداران ادوار مختلف استان مرکزی تجارب خود را بیان کردند و برای عزیمت استان به نقطه مطلوب و رضایت بخش در همه حوزه ها رهنمودهایی ارائه کردند که برای رسیدن به توسعه در استان از آنها استفاده خواهیم کرد.

طاهری دبیر مجمع استانداران نیزدرخصوص  24 بند تعیین شده در کمیته استانی که در سال 92 در استان مرکزی تشکیل شد و همچنین نظریه پایه توسعه استان و سند ملی توسعه استان مرکزی مطالبی بیان کرد و افزود: باید جمع بندی و تلفیق اسناد توسعه ای استان و تعیین اولویت بندی موارد در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین بر استفاده از تجارب و سوابق استانداران، استفاده از کمیته استانی مجمع استانداران بعنوان اتاق فکر و استفاده صحیح از ظرفیتهای موجود و جلوگیری از ایجاد تشکیلات و ساختارهای جدید تاکید کرد.

عبدالوهاب استاندار ادوار گذشته استان مرکزی نیز گفت: استان صنعتی مرکزی  با مشکل کم آبی روبرو است  و برای تامین آب مورد نیاز صنایع باید پساب را در اختیار صنعت استان قرار دهیم و صنایع نیز باید بازیافت پساب را جدی بگیرند تا مجدداً بتوانند از آن استفاده کنند.

وی همچنین بر ایجاد واحدهای خرد و کوچک  درجهت اشتغالزایی، ایجاد مجتمع های بین راهی ،  تغییر الگوی کشت و در نظر گرفتن مشوق هایی در این زمینه برای کشاورزان تاکید کرد.

زاهدی نیز بر توسعه نامتوازن در استان مرکزی اشاره کرد و گفت: در شهرستان های این استان تفاوت عمده ای در شاخصهای توسعه ای و نرخ بیکاری وجو دارد که باید به آن توجه شود.

استاندار سابق استان مرکزی درخصوص توجه به واحدهای تولیدی در جهت حفظ اشتغال فعلی،احیای واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل،فرسودگی و قدیمی بودن ماشین آلات صنایع استان، رفع مشکل ساختار سازمانی و مدیریتی واحدهای تولیدی، ایجاد ظرفیت های جدید در استان،تغییر الگوی کشت و مصرف آب در کشاورزی، استفاده از ظرفیت بانوان استان برای فعالیتهای اجتماعی و مدیریتی نیز مطالبی را بیان کرد.

مومنی استاندارادوار گذشته استان مرکزی نیز اظهار کرد: بسیاری از واحد های تولیدی و کارخانجات استان در حالت نیمه فعال می باشند که  باید تلاش شود رونق واحدهای تولیدی که بازار بیشتر و توسعه پایدار خواهند داشت در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین درخصوص دادن اختیارات ویژه به استانداران برای رفع مشکلات موجود نیز مطالبی را بیان کرد.

دانش منفرد استاندار سابق استان مرکزی نیز گفت: با توجه به شرایط کنونی دولت باید از واحدهای تولیدی که کار آفرین هستند حمایت کند و فرمانداران ایجاد کارگاههای خرد و کوچک در روستاها را پیگیری نمایند.

وی همچنین بکارگیری مدیران دلسوز و کار آمد در جهت حل مشکلات کشور و اشتغال، تقویت بخش خصوصی، فراهم سازی بستر توسعه صنایع روستایی برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان و توجه به دانشگاههای صنعتی اراک  را مورد تاکید قرار داد.

 جابریان استاندار سابق استان مرکزی نیز بیان کرد: برای حل مشکلات در استان و کشور باید از نظرات مردم  مانند صنعتگران، نخبگان ،دانشگاهیان و....  بعنوان مشاور استفاده شود و جلسات پر بهره برگزار شود و در آن تصمیمات کاربردی گرفته شود و مصوبات جلسات عملی شود.

وی  بر استفاده ازظرفیت بخش خصوصی و کمک صنایع در اجرای برنامه ها و طرح های استان، کاهش مشکل بیکاری با کمک بخش خصوصی و مردم،تغییر نگرش در اداره امور و کاهش تصدی گری دولت تاکید کرد.

میرلوحی نایب رئیس مجمع استانداران کشور نیز اظهار کرد: یک برداشت و نگاهی که از برجام می توان داشت این است که از فرصت پسابرجام برای  حل مشکلات اساسی، ساختاری و مهم کشور بهره گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ما همچنان نفتی و براساس  توزیع پول نفت است، افزود: باید از این شرایط رها شویم و گفتمان غالب جامعه بر اهمیت و جایگاه بخش خصوصی باشد که راهکار آن ایجاد شرکتهای بزرگ توسط بخش خصوصی با توجه به مزیتهای استان است.

وی همچنین بر کاهش تصدی گری دولت و تشکیل سازمانهای مردم نهاد برای توسعه استان در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد.

خواجه پیری استاندار سابق استان مرکزی نیز بیان کرد:  مسائل فرهنگی و مفاخر و بزرگان استان و همچنین ارتقاء فرهنگ عمومی استان و حمایت و ایجاد یک تشکل مهم فرهنگی در استان  باید مورد توجه قرار گیرد.

طهائی استاندار ادوار گذشته استان مرکزی نیز عنوان کرد: برای بهره گیری از شرایط پساتحریم باید سریعتر دستورالعملی را تهیه و پیشنهاد بدهیم  و مشکلات صنعت را بصورت علمی عارضه یابی کنیم و راهکار ارائه دهیم.

وی همچنین درخصوص استفاده از فضای مجازی و IT با توجه به استعدادهای جوانان و فراهم کردن زیرساختهای لازم، هزینه ای نبودن مدیران و داشتن تفکر درآمد زایی و بومی کردن اقتصاد مطالبی را بیان کرد.

موسوی سرپرست سابق استانداری مرکزی نیز تصریح کرد: در بخش فرهنگ باید برای توسعه فرهنگی از طریق دستگاههای اجرایی، نخبگان و دانشگاهیان و مردم  و تلاش شود.

وی افزود: با توجه به تکنولوژی و فناوری صنایع و ایجاد رقابت با سرمایه گذاران خارجی باید توان رقابتی صنایع را با افزایش تکنولوژی و... افزایش دهیم .

وی همچنین بر تدوین سند آب با کمک منتفعین، تولید کنندگان ، مصرف کنندگان و ..  تاکید کرد.

حسن بیگی معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استانداری نیز اظهار کرد: سند توسعه فرهنگی بعنوان اقدامی ابتکاری در کشور در استان مرکزی تدوین شده است.

وی افزود : هفته های فرهنگی در 11 شهرستان استان مرکزی برگزار شده است که شامل برنامه های مختلف از جمله نکوداشت مفاخر می باشد.

ابراهیمی عضوهیات رئیسه و خزانه دار مجمع استانداران نیز با تاکید بر تدوین یک سند که در آن اهداف و برنامه ها ، تهدیدها و فرصتها در همه بخشها دیده شود، اظهار کرد: اعمال تحریم ها، ضعف مدیریتی و پائین بودن بهره وری از جمله مشکلات صنایع است.

وی همچنین بر بحث درآمدزائی برای استان، استفاده از ظرفیت بانکها، ارتقا سطح تکنولوژی استان ، استفاده از راه آهن سریع السیر تهران اصفهان و استفاده از اتاق فکر  تاکید کرد.

 اصغر نیا  عضو علی البدل هیات رئیس مجمع استانداران نیز بر قضاوت واقع بینانه، نقد منصفانه و آزاد اندیشی و همچنین استفاده از تجربیات مدیران گذشته تاکید کرد.

تاجیک مشاور هیات رئیسه مجمع استانداران نیزدرخصوص اصلاح و تقویت نظام اداری، استفاده از برجام بعنوان یک فرصت که نیاز به ساختار سازی دارد و استفاده از ظرفیت ها و همکاری های بین المللی و منطقه ای مطالبی بیان کرد.

زارع مسئول کمیته های استانی مجمع استانداران هم گفت: جایگاه استان مرکزی در کشور مهم بوده و استانداران این استان هم مهم و برجسته هستند.

وی درخصوص اینکه تبعات تحریم داخلی از تحریم خارجی بیشتر است نیز سخنانی بیان کرد.

گفتنی است در این نشست تصویب شد که دستگاههای اجرایی می توانند کار های پژوهشی خود را به مجمع استانداران بدهند.

گفتنی است کمیته استانی مجمع استانداران برای دومین بار در دولت تدبیر و امید در استان مرکزی برگزار شد.

 

گالری تصاویر


دسته بندی

سرپرست اداره کل روابط عمومی


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه  مطالب اختصاصی
  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها